Τιμή χωρίς ΦΠΑ100,00 €
Φόρος 23%23,00 €
Tιμή123,00 €

Το BrainHQ αποτελεί ένα διαδικτυακό διαδραστικό περιβάλλον που περιλαμβάνει τεχνικές νοητικής ενδυνάμωσης που έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές στους ασθενείς με άνοια ή με κάποια άλλη εγκεφαλική διαταραχή, αλλά και σε υγιή άτομα.
Σημαντικό θεωρείται ότι το BrainHQ αποτελεί το μοναδικό λογισμικό νοητικής ενδυνάμωσης που είναι βασισμένο στην Ελληνική γλώσσα.
Το BrainHQ θεωρείται ως ένα state-of-the-art προϊόν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιταχύνει και οξύνει την οπτική αλλά και την ακουστική επεξεργασία - το σύστημα ακοής του εγκεφάλου. Με τη βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας του τι το μυαλό παίρνει μέσω εικόνας και ήχου, οδηγείται σε μια συνολική βελτίωση της σκέψης, της συγκέντρωσης, της παρατηρητικότητας, αλλά και της μνήμης.
Περιλαμβάνει έξι κατηγορίες με περισσότερες από 25 αποτελεσματικές ασκήσεις νοητικής εξάσκησης με εκατοντάδες επίπεδα, οι οποίες εστιάζουν στην προσοχή, τη μνήμη, την ταχύτητα επεξεργασίας του εγκεφάλου, τις ανθρώπινες δεξιότητες, την πλοήγηση και την ευφυΐα. Κάθε μία άσκηση προσαρμόζεται αυτόματα στο επίπεδο των ικανοτήτων του ασκούμενου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι πραγματικές βελτιώσεις του εγκεφάλου.