Τι ακριβώς είναι το LLM Care;

Παρ, 07/11/2014 - 13:50 - larjohn

Τι ακριβώς είναι το LLM Care;

Το σύστημα LLM Care βασίζεται σε σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και στα δύο χρόνια πιλοτικής του λειτουργίας έχει αποδείξει τις δυνατότητες βελτίωσης της νοητικής και σωματικής κατάστασης των ηλικιωμένων, βελτίωσης της ποιότητας ζωής τους, και άρα πρόληψης και της άνοιας.

Κατηγορία: