Μπορώ να επιλέξω ποιες ασκήσεις θα κάνω;

Τετ, 07/16/2014 - 10:27 - larjohn

Μπορώ να επιλέξω ποιες ασκήσεις θα κάνω;

Το πρόγραμμα είναι δομημένο έτσι ώστε να ακολουθείτε μια ολοκληρωμένη εκγύμναση του σώματος. Αν κάποιο λόγο, πχ κινητικό πρόβλημα δεν μπορείτε να κάνετε την άσκηση μπορείτε να την προσπεράσετε.