Ιστολόγιο

Παρουσίαση LLM Care στη Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού στο Νόησις.

Στις 18-20 Ιανουαρίου 2013, το Α.Π.Θ πηγαίνει στο Νόησις στη Συνάντηση Καινοτομίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού και παρουσιάζει το Σύστημα Φροντίδας LLM Care.

Σελίδες