Ιστολόγιο

Παρουσίαση LLM Care στο ICT for Smart and Personalised Inclusion.

Στις 9 οκτωβρίου 2014, στην ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης και δικτύωσης με αντικείμενο την αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την βελτίωση της ζωής των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και την εξατομικευμένη και χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή τους στο κοινωνικό σύνολο, η οποία οργανώνεται με τη συνδρομή του πανευρωπαϊκού δικτύου Ageing Well στο οποίο συμμετέχει η Ευρωσύμβουλοι Α.Ε. και εταιρίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς, ομάδες χρηστών και επενδυτικοί φορείς.

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ περιοδικό pc magazine

Στο τεύχος Οκτωβρίου 2014, στο περιοδικό PC Magazine, το LLM Care φιλοξενήθηκε με τίτλο "Το φάρμακο κατά της άνοιας ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Ένα σύστημα που στοχεύει στην πρόληψη της ασχθένειας".

Category: 

Παρουσίαση LLM Care στο 22ο Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής αγωγής & Αθλητισμού.

Στις 10 Μαΐου 2014, στις 16:00-17:30 πραγματοποιείται το σεμινάριο "Εφαρμογή ενός καινοτόμου συστήματος για τη σωματική και νοητική άσκηση ηλικιωμένων με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών: Το σύστημα Long Lasting Memories Care.

Σελίδες