4ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο "Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία & Τηλεματικές Εφαρμογές"

Την Παρασκευή από 13 έως την Κυριακή 15 Μαρτίου 2015 πραγματοποιείται το Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Ψυχική Υγεία, Τεχνολογία και Τηλεματικές Εφαρμογές», στο Μέγαρο Μουσικής στην Αθήνα.
To Σάββατο 14 Μαρτίου, παρουσιάζονται ποικίλα θέματα, όπως Νέες Τεχνολογίες στην Υπηρεσία των Ηλικιωμένων και των Περιθαλπόντων τους, καθώς και Νέες Τεχνολογίες και Παιδί.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου βρίσκεται στην παρακάτω σελίδα:

http://obrela.gr/wp-content/uploads/2014/10/obrela_4_panel_sinedrio_2015...