Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής στον Απολογισμό για τις Δράσεις 2012-2017 του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ

Κατά το χρονικό διάστημα 2015-2017, η ερευνητική ομάδα της υπηρεσίας «LLM Care – Φροντίδα Υγείας ηλικιωμένων ατόμων και ευπαθών ομάδων» (www.llmcare.gr) του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) με επικεφαλή τον Αναπληρωτή Καθηγητή Παναγιώτη Μπαμίδη ενισχύθηκε μέσω δωρεάς από το TIMA Κοινωφελές Ίδρυμα.
Στα πλαίσια αυτής μελετήθηκαν και αναπτύχθηκαν παράλληλα δύο κύριοι άξονες δραστηριοτήτων που αφορούσαν την ενίσχυση ερευνητικών δραστηριοτήτων και μελετών στο χώρο της τεχνολογικής υποστήριξης της φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων, καθώς και την επέκταση και εφαρμογή τους με στόχο την κοινωνική αξιοποίηση και τη δημόσια υγεία.
Περισσότερες πληροφορίες για τον απολογισμό των Δράσεων του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ 2012-2017 θα βρείτε εδώ.

Category: