ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ LLM CARE ΣΤΟ 10 Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών και 2 Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer (PICAD) & 2o Μεσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων (MeCoND) θα πραγματοποιηθεί 2-5 Φεβρουαρίου 2017 στο Grand Hotel Palace στη Θεσσαλονίκη.

Η ομάδα του LLM Care συμμετέχει την Πέμπτη 2/2/2017 στις 14.30-17.00 με παρουσίαση του προγράμματος στην "Αντιπαράθεση ως προς τις Μη Φαρμακευτικές Παρεμβάσεις".
Επίσης, την ίδια μέρα, στις 18.30-19.30 πραγματοποιείται παρουσίαση του Αν. Καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπαμίδη με τίτλο "Οργάνωση και δικτύωση ζωντανών-δυναμικών εργαστηρίων μελέτης της γήρανσης".

Θα χαρούμε να σας δούμε και να συζητήσουμε από κοντά!

Περισσότερες πληροφορίες εδώ