Παρουσίαση LLM Care στα ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής.

Στις 04 Ιουνίου 2014 στα ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής, πραγματοποιείται η παρουσίαση και επίδειξη του συστήματος LLM Care.