Παρουσίαση - Επίδειξη του Συστήματος Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας LLM Care

Στις 11 Μαρτίου 2014 στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και στα πλαίσια του "Horizon 2020" πραγματοποιείται η παρουσίαση και επίδειξη του συστήματος LLM Care.
Το Σύστημα Φροντίδας Υγείας Long Lasting Memories Care (LLM Care), αποτελεί ένα εργαλείο εξελιγμένης τεχνολογίας, το οποίο συνδυάζει σύγχρονες νοητικές ασκήσεις με σωματική δραστηριότητα μέσα από παιχνίδια στο διαδίκτυο. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί μία μη φαρμακευτική παρέμβαση παρέχοντας αποτελεσματική προστασία ενάντια στη νοητική έκπτωση που παρατηρείται με τη γήρανση.
Με το εξειδικευμένο αυτό σύστημα προσφέρονται πολλαπλές και διαφορετικού τύπου ασκήσεις ενδυνάμωσης των ατόμων μέσα από ένα διασκεδαστικό περιβάλλον. Πιλοτικές έρευνες για 2 χρόνια σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες απέδειξαν την αποτελεσματικότητά του στη βελτίωση της νοητικής και σωματικής κατάστασης, της ποιότητας ζωής, και της πρόληψης της άνοιας.
Περνώντας από τη φάση της έρευνας στη φάση της αξιοποίησης και της προσφοράς στην κοινωνία, το σύστημα παρέχεται μέσα από τις δομές της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ, σε χαμηλές τιμές σε ενδιαφερόμενους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημόσια και ιδιωτικά κέντρα φροντίδας ηλικιωμένων, επαγγελματίες φροντίδας της υγειας, ιδιώτες, αλλά και απλούς πολίτες.