Οι τεχνολογίες πληροφορικής, χτύπημα στην άνοια - FPress