Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής, νέο «φάρμακο» για την άνοια