Οι εντολές ενός… avatar βελτιώνουν τη ζωή ηλικιωμένων. (Άρθρο στο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤHΜΑ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ")

Βελτίωση της νοητικής και σωματικής κατάστασης και της ποιότητας ζωής, αλλά και πρόληψη της άνοιας με τη χρήση της εφαρμογής LLMCare, έδειξαν ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα σε ηλικιωμένους, τα οποία επιβεβαίωσαν σχετικές πιλοτικές έρευνες. Η εν λόγω εφαρμογή χρησιμοποιείται από ηλικιωμένους σε δύο Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στον δήμο Νεάπολης- Συκεών, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα σχεδιάζεται να εφαρμοστεί σε άτομα με αναπηρίες.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής στο Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, Παναγιώτη Μπαμίδη, ο οποίος είναι επικεφαλής της ομάδας που θα δραστηριοποιηθεί στον δήμο, μέσα από τη χρήση ειδικού λογισμικού η τεχνολογική αυτή πλατφόρμα, υποβάλλει τον χρήστη σε νοητική και σωματική άσκηση μέσα από παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συγκεκριμένα εκτός από «παιχνίδια μυαλού», το LLMCare περιλαμβάνει και ασκήσεις σωματικές. Ο χρήστης εκτελεί εντολές ενός προσωποποιημένου κινούμενου σχεδίου (avatar), που του υποδεικνύει κάποιες ασκήσεις. Οι εγκεφαλικές λειτουργίες του χρήστη καταγράφονται ταυτόχρονα, με αποτέλεσμα να είναι δυνατή η αξιολόγησή τους εκ των υστέρων.

Περισσότερα θα βρείτε στο άρθρο εδώ.

Category: