Η Φροντίδα Υγείας LLM Care στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας