ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ LLM CARE ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.ΠΑ)

Από τις 15 Απριλίου 2014, το Πρόγραμμα Νοητικής Ενδυνάμωσης παρέχεται απο το Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής που εδρεύει στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού, Αττικής.

Category: