Διάκριση της Διεπιστημονικής Ομάδας «SWEET» του ΑΠΘ

Η διεπιστημονική ομάδα «SWEET- Senior Wellness Tourism» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συμμετείχε στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας «ideatree» που διοργάνωσε το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και έλαβε την 6η θέση ανάμεσα σε 140 επιχειρηματικές προτάσεις.
Η επιχειρηματική ιδέα στηρίζεται στις υπάρχουσες υπηρεσίες που διατίθενται μέσω της Επιτροπής Ερευνών και του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, διευρύνοντας τις υπηρεσίες της και στοχεύοντας στην προώθηση του τουρισμού ευεξίας για την Τρίτη Ηλικία με τη χρήση φιλικών και προσβάσιμων τεχνολογιών. Περιλαμβάνει ενοποιημένη τεχνολογική λύση για φυσική και νοητική άσκηση ατόμων της Τρίτης Ηλικίας και αποτελείται από ένα σύνολο νοητικών και φυσικών ασκήσεων, οι οποίες ενσωματώνουν τη χρήση χαμηλού κόστους αισθητήρων - με την μορφή ελεγκτών παιχνιδιού (π.χ. Microsoft Kinect) και εύχρηστων και ευχάριστων διεπαφών χρήστη, οι οποίες είναι εμπλουτισμένες με παιχνίδια σοβαρού σκοπού (serious games).
Η προτεινόμενη λύση/υπηρεσία αποσκοπεί στη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων δομών ευεξίας για ηλικιωμένα άτομα που θα προάγουν την άσκηση, την κοινωνικοποίηση, και την αναγέννησή τους, μέσω εφαρμογών παιχνιδιού σοβαρού σκοπού. «Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων που θα συνδυάζουν τις ανάγκες εναλλακτικής εποχικής μετακίνησης/τουρισμού με την ενίσχυση της νοητικής και σωματικής υγείας και άρα της ευεξίας και προώθησης της ανεξάρτητης διαβίωσης» αναφέρει ο Επικεφαλής της διεπιστημονικής ομάδας «SWEET», ο Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ, Παναγιώτης Μπαμίδης και επισημαίνει ότι «Αν αυτά συνδυαστούν με την παροχή εύκολα προσβάσιμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών/προϊόντων, με κύριο γνώμονα τις ανάγκες των ηλικιωμένων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, η παρούσα ιδέα θα έχει ένα σημαντικό αντίκτυπο σε όλο το κοινωνικό σύνολο».

Category: