Ανανέωση Συνεργασίας με το Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Παναγιώτη Δ. Μπαμίδη, έχει εδώ και πλέον των δύο ετών μια άριστη συνεργασία με το Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Νοητικής και Σωματικής άσκησης ηλικιωμένων ατόμων LLM Care.

Οι ηλικιωμένοι συχνά συνοδεύονται από ένα πλαίσιο ζωής που εμπεριέχει ανεπαρκή σωματική υγεία και κοινωνική απομόνωση. Οι δυσκολίες τους ολοένα και μεγαλώνουν και εμφανίζεται το πρόβλημα με τη μορφή της ήπιας νοητικής εξασθένησης αλλά και της προχωρημένης άνοιας.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Νοητικής και Σωματικής άσκησης LLM Care, με το συνδυασμό των πιο σύγχρονων νοητικών και σωματικών ασκήσεων, αποτελεί μια μη- φαρμακευτική παρέμβαση/λύση για τη νοητική και σωματική υγεία παρέχοντας μια αποτελεσματική προστασία ενάντια στη νοητική έκπτωση της τρίτης ηλικίας, βελτιώνοντας έτσι ενεργά την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων.

Στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας μεταξύ των δύο Φορέων και με δεδομένη την κατανόηση των προβλημάτων που υπάρχουν γενικότερα, αποφασίστηκε η συνέχιση της συνεργασίας αυτής με σκοπό να βοηθηθούν περισσότεροι ηλικιωμένοι από την εφαρμογή του LLM Care.
Στη συνάντηση του Δημάρχου κ. Ηλία Αποστολόπουλου και του Αναπλ Καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπαμίδη το περασμένο Σάββατο 20/2/2016 στο Δημαρχείο Χολαργού, τέθηκαν οι βάσεις για την επιπλέον ενίσχυση της συνεργασίας αυτής για την επιδίωξη Ευρωπαϊκών ερευνητικών κονδυλίων. Ως επισφράγιση αυτής της συνεργασίας, συνυπογράφηκε και ένα Μνημόνο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με σκοπό τη συνεργασία σε έρευνες και πιλοτικές δοκιμές μεγάλης κλίμακας με βάση σύγχρονες τεχνολογίες που στόχο θα έχουν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των ηλικιωμένων πολιτών.

Category: