ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 5ΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ LLM CARE, 06/10/2016

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Εκπαιδευτών για τη Xρήση του LLM Care

Κέρκυρα, Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2016, 14.00 μ.μ. - 17.00 μ.μ.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου Society of Applied Neuroscience 2016 σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Department of Neurology of the Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, διοργανώνεται η 5η Ημερίδα Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Εκπαιδευτών για τη Χρήση του LLM Care.

Στην Ημερίδα Πρακτικής Εφαρμογής των Προγραμμάτων Νοητικής και Σωματικής Ενδυνάμωσης, θα παρουσιαστούν πραγματικές εφαρμογές του οικοσυστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care που θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες να σκεφτούν διαφορετικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ ταυτόχρονα θα εφοπλιστούν με τις κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες στους τομείς των «Assisted Living Technologies» και «Active and Health Ageing» με τη χρήση των exergames.

Πρόγραμμα Ημερίδας
Κόστος Εγγραφής