Ανακοίνωση 3ης Ημερίδας Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης για τη χρήση του LLM Care, 23/01/2015.

Με στόχο την ανάπτυξη ενός εκτεταμένου πανελληνίου δικτύου εξειδικευμένων συνεργατών για ποιοτική και άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας σε όποιο σημείο και αν βρίσκονται, σας καλούμε να γίνετε και εσείς ένας από τους Επίσημους Συνεργάτες μας, παρακολουθώντας την Ημερίδα αυτή με σκοπό την απόκτηση της τεχνογνωσίας και της συνεχούς υποστήριξης με προορισμό την επιτυχία.

******************************
Ημερίδα

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Eκπαιδευτών για τη Xρήση του LLM Care

Θεσσαλονίκη, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2015, 10.00 π.μ. - 18.00 μ.μ.

Σκοπός της Ημερίδας:
Η Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Επαγγελματιών Φροντίδας Σωματικής και Νοητικής Υγείας για τη χρήση του προγράμματος LLM Care σε άτομα Τρίτης Ηλικίας.

Απευθύνεται σε:
Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Φυσικοθεραπευτές, Νοσηλευτές, σε άλλες ειδικότητες του χώρου Υγείας, καθώς και σε φοιτητές

Διάρκεια Ημερίδας:
Η Ημερίδα διαρκεί 8 ώρες.

Προυποθέσεις Συμμετοχής:
Για τη συμμετοχή στην Ημερίδα απαιτείται η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής, καθώς και η καταβολή του Κόστους Συμμετοχής μέχρι τις 13/01/2015. Θα σας αποσταλλεί μήνυμα επιβεβαίωσης.

Συνοπτικό Πρόγραμμα Ημερίδας:
Παρουσίαση του συστήματος LLM Care:
Υπηρεσία Σωματικής Ενδυνάμωσης
Υπηρεσίες Νοητικής Ενδυνάμωσης
Πρακτική Εξάσκηση του συστήματος LLM Care
Παραλαβή αδειών χρήσης λογισμικών διάρκειας 1 έτους
Παραλαβή αρχείων εγκατάστασης LLM Care
Ενημέρωση για την αγορά εξοπλισμού
Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης Επίσημων Συνεργατών

Χώρος Υλοποίησης:
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής, 3ος όροφος
Ιατρική Σχολή,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τρόπος Πληρωμής:
Για την επιβεβαίωση της εγγραφής, απαιτείται άμεση εξόφληση ολόκληρου του ποσού εγγραφής έως και τις 13/01/2015.