ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - LLM CARE

Τι είναι το σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care:

Το σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care, αποτέλεσμα του ερευνητικού προγράμματος «Μνήμες Διάρκειας» (Long Lasting Memories – LLM) που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση LLM, αποτελεί ένα εργαλείο εξελιγμένης τεχνολογίας, το οποίο συνδυάζει τις πιο σύγχρονες και νοητικές ασκήσεις με σωματική δραστηριότητα μέσα από ένα διασκεδαστικό περιβάλλον.
Ο συνδυασμός αυτός ως μια μη φαρμακευτική παρέμβαση, παρέχει μια ολοκληρωμένη λύση για νοητική και σωματική υγεία παρατείνοντας το χρόνο της ανεξάρτητης και αυτόνομης διαβίωσης, με άμεση και αποτελεσματική επίδραση στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων Τρίτης Ηλικίας.
Η πιλοτική φάση διήρκησε 3 χρόνια και διενεργήθηκε σε 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Τα πρώτα στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν από τη νευροψυχολογική εκτίμηση των ατόμων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, δείχνουν εντυπωσιακά ποιοτικά αποτελέσματα , τόσο στις συγκεκριμένες εγκεφαλικές λειτουργίες που επηρεάζονται από το γήρας, όσο και στην ψυχολογική κατάσταση των συμμετεχόντων, αλλά και στη φυσική τους κατάσταση και τη λειτουργική τους ικανότητα.

Που απευθύνεται;

Tο σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care παρέχεται, μέσα από τις δομές της Επιτροπής Ερευνών του ΑΠΘ, σε χαμηλές τιμές σε άτομα Τρίτης Ηλικίας αλλά και σε ευάλωτες, ευπαθείς ομάδες.
Απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Φροντίδας Ηλικιωμένων, σε Κέντρα Αποκατάστασης - Αποθεραπείας, σε Επαγγελματίες Φροντίδας Υγείας, σε ιδιώτες.

Από τι αποτελείται το σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care:

Το σύστημα Φροντίδας Υγείας LLM Care αποτελείται από ειδικά διαμορφωμένες εφαρμογές, τα δύο κύρια συστήματα: το σύστημα Σωματικής άσκησης Fit For All και τα συστήματα Νοητικής άσκησης, BrainHQ και Video GRade.